BİLİM TEKNOLOJİ:
Beypazarının Göbeğinde bomba etkisi yapacak tehlike
Beypazarı Tarım Kredi Kooperatifine ait binanın alt katı vatandaşlarca şeker gübre olarak bilinen gübrelerin depolandığı ve satışının yapıldığı bir depo. Tırlarla getirilen ve tonlarca gübrenin depolandığı bu yer ilçe için büyük tehlike saçıyor.
Bir yangında bile büyük bir patlamaya neden olabilecek bu deponun ilçe merkezi dışına taşınması gerekiyor. İlçe merkezinde bomba etkisi yapacak tehlike için yetkililerin en kısa zamanda bir önlem alması gerekiyor.

İşte bu gübrelerle ilgili araştırma yazımız aşağıya çıkartılmıştır. Yetkililerin dikkatine.
Azotlu gübreler içerisinde dünyada en çok tüketilen gübrenin amonyum nitrat gübresi olduğunu kaydeden yetkililer, "Nitratlı gübrelerin tarım dışında özellikle el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanımları nedeniyle Terörle Mücadele Yüksek Kurulu’nun 12 Eylül 2007 tarihli toplantısında alınan kararla ’Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planı’na patlayıcı özellikli gübrelerin kontrolü ile ilgili tedbir maddesi ilave edilmiştir. Bu maddeye işlerlik kazandırmak maksadıyla nitrat azotu içeren kimyevi gübrelerin kontrolü ve denetimi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.’’

Nitrat azotu içerikli gübrelerin el yapımı patlayıcı yapımında kullanılması gerekçesiyle üretiminden satışına ve en son kullanıcısına kadar geçen sürecin kontrol altına alındığı gübrelerin satış yerleri sorumlularıyla ilgili İl Tarım müdürlükleri bir çok toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılarda, patlayıcı madde yapımında da kullanılabilen nitratlı gübrelerin satış ve stoklanması konusunda uyulması gereken konular anlatılarak, "2008/3 sayılı genelge hükümleri gereği il ve ilçelerde kimyevi gübre satan bayiler ile bunların alt birimlerinin genelge hükümleri doğrultusunda işlem yapmaları gerektiği hatırlatılmış, genelgede belirtilen bilgilerin eksiksiz ve bildirilen sürelerde il müdürlüklerine teslim edilmesi ve bu konuda azami dikkat ve titizlik göstermesi gerektiği hatırlatılmıştır.
 
Bu gübreler ısıya tabi tutulduklarında bomba etkisi yapıyor.
Tarım sektöründe gübre olarak değerlendirilen, ancak İstanbul'daki bombalı saldırıların ardından 'patlayıcı madde imalinde kullanıldıklarına' ilişkin haberlerle gündeme gelen 'amonyum sülfat' ve 'amonyum nitrat' bileşiklerinin, ısıya tabi tutulduklarında bomba etkisi yaptıkları bildirildi.
 
Isıya tabi tutulan ve 200-300 derece sıcaklıkta parçalanarak azot monoksit ve diazot monoksit buharına dönüşen gübre büyük bir patlamaya neden olabilmekte.
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Necati Beşirli, yaptığı açıklamada, iki bileşiğin de bozunabilmesi için, yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Isıya tabi tutulan amonyum nitratın gaz olarak parçalandığını, 200-300 derece sıcaklıkta parçalanarak azot monoksit ve diazot monoksit buharına dönüştüğünü, bileşiğin çok yüksek sıcaklıkta azot ve oksijen gazına parçalandığını anlatan Beşirli, büyük bir patlamayı sağlamak için bileşikle birlikte dinamit, barut ya da akaryakıt karışımı kullanılması gerektiğini belirtti.
Beşirli, inşaat ya da yol yapımı gibi çalışmalarda kayaları parçalamak için üzerinde amonyum nitrat lokumu olan dinamitlerin kullanıldığını kaydederek, şöyle konuştu:
'Amonyum nitrat küçük ısıda bile hacminin en az yüz katına ulaşıyor ve parçalanıyor. 200-300 derece sıcaklık bile parçalanma için yeterli olur. Bileşen benzin gibi akaryakıt karışımlarıyla tutuşturulduğunda ya da dinamitle patlatıldığında, bu sıcaklık elde edilir. Örneğin bir kilogram ağırlığındaki amonyum nitrat 300 derece sıcaklığa tabi tutulduğunda genleşerek bu ağırlığın bin katı hacme, 1500 atmosferlik basınca kavuşuyor. Yani en az 300-400 metrekarelik alanda bomba etkisi yapıyor. Bu madde bazı yerleri zayıflatılmış çelik demir kaplar içinde ısıtılırsa, parça etkisi daha büyük olur. Varil içine konulan amonyum nitrat parçalandığından etki alanı meydana getiremezsiniz.' Beşirli, amonyum sülfatın da amonyum nitrata benzer özellikleri bulunduğunu, sadece bu maddenin parçalanmasında 'sarı duman' olarak görülen kükürtdioksit gazının ortaya çıktığını kaydetti. Amonyum nitratın 'bomba etkisi yapması' için amonyum sülfata ihtiyaç olmadığına dikkat çeken Beşirli, 'Amonyum sülfat etkiyi güçlendirmek için kullanılmış olabilir' dedi.
 
PATLAYICI OLARAK DA ÜRETİLİYOR
Türkiye'de bazı firmalar tarafından üretilen, ithalat imkanı da olan amonyum nitratın 'gübre'nin yanı sıra 'patlayıcı' olarak da imal edildiğini, ancak lokum olarak üretilen patlayıcılarda azot oranının daha fazla olduğunu vurgulayan Beşirli, gübre olarak her yerde satılabilen maddenin patlayıcı olarak satışının 'jandarmanın izni ve gözetiminde olduğunu' kaydetti.
Beşirli, sıkı denetimler nedeniyle patlayıcı amonyum nitrat lokumunu bomba yapımında kullanmanın mümkün olmadığını, yasadışı amaçla kullanılan maddenin gübre olarak alınıp bombaya dönüştürülebileceğini belirterek, şunları söyledi: 'Amonyum nitratı gübre olarak her yerden almak mümkün. Gübreyi alıp bombaya çevirmek de çok basit kimya bilgisiyle mümkün, ama bunu yapan kişi patlayıcı teknolojisini iyi bilmelidir. Zira bombanın etki alanını ancak bu teknolojiyi iyi bilen kişiler hesaplayabilir.'
 
 
Potasyum nitrat, suda tamamen eriyen bir Potasyum bileşiğidir. Güherçile olarak da bilinen bileşik doğal halde kayaçlarda ve mağaralarda oluşan beyaz renkli kabuksu yapıda bulunur. Yapay üretimi Potasyum klorür ün sodyum nitratla tepkimeye girmesi sonucu gerçekleşir. Potasyum nitrat, bitkiler gübrenin ana maddesi olarak da yaygın olaral kullanılır. Bitkilerin pek çok türü, atmosferdeki serbest azotu kullanamaz, azot tuzları olarak almak zorundadırlar. Oysa organik bileşiklerin çok önemli bir bileşenidir azot. Potasyum nitrat, btikilerin kullanabileceği bir azot kaynağı olarak önem taşır. Halk arasında bir tür yapay gübre, kısaca bu kimyasal bileşiğin adıyla -potasyum nitrat gübre olarak ya da şeker gübresi, görünümü toz şekeri andırdığı için- bilinir. Potasyum nitratın sanayide diğer yaygın kullanımı patlayıcı madde ve havai fişeklerdir. Potasyum nitrat bir çok farklı şekilde elde edile bilir. Potasyum nitrat hem gübrelerden hem de av malzemeleri satan dükkanlarda bulunan kara baruttan elde edilebilir. Kara barutu kaynar suya atıp ardından husûle gelen kükürt ve kömürü süzerek potasyum nitratı elde edebiliriz. 
 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin bu konu hakkındaki açıklamaları ise şöyledir.
Amonyum nitrat gübresi kendi başına bir patlayıcı madde olmadığı, nitrata bir takım katkılar sonrasında patlayıcıların etkisini artırdığı bilinmesine rağmen, bazı üreticiler tarafından ticari kaygıyla amonyum nitrat patlayıcı olarak kamuoyuna sunulmaktadır. Şu gerçek göz ardı edilmektedir; bir amonyum nitrat gübresinin içeriğinde ister %26 oranında, isterse %33 oranında nitrat bulunsun her zaman kötü amaçla kullanılabilir. Örneğin: Potasyum nitratın içeriğinde %13 oranında nitrat bulunmasına rağmen bu gübre de aynı amaçla kullanılabilmektedir.
Özellikle de son zamanlarda Ülkemizde artan terör olaylarını ve ülke güvenliğinin tehlikede olduğunu bahane edip, %26 CAN gübresinin patlayıcı madde olarak kullanılabilme özelliğini görmezden gelerek tamamen ticari menfaatlerini düşünen bir kısım gübre üreticilerinin % 33 amonyum nitrat gübresinin yasaklanmasını istemelerini anlamak mümkün değildir. 
Öte yandan, % 33 ‘lük Amonyum Nitrat yasaklandığında, alternatif olarak kullanılacak amonyum nitrat gübrelerinin kalsiyum (kireç) ihtiva etmemesi gerekmektedir. Çünkü, Ülkemiz topraklarında çok büyük bir bölümünde yeterli kirecin bulunduğu, aksi takdirde verim kaybının oluşacağı daha da önemlisi toprağın fiziksel yapısının menfi olarak etkileneceği unutulmamalıdır.
 
Ticari menfaat uğruna Ülke tarımını olumsuz etkileyecek her türlü hareketten uzak durulmalıdır. 
Terör Örgütleri Amonyum ve potasyum nitrat’ı patlayıcı madde yapımında kullanmaktadır. İşte size bir haberden alıntı. ‘’Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlarda ise 14,4 kilo TNT, 9,8 kilo plastik patlayıcı madde, 191,2 kilo amonyum, potasyum nitrat, 34 adet mayın ve 30,4 kilo cinsi tespit edilemeyen patlayıcı ele geçirildi.’’

Azotlu Gübreler hakkında bilgilendirme
Bitkiler için gerekli gübrelerden biri, belki de en önemlisi azotlu gübrelerdir. Toprakta bulunan azot miktarı bitkilerin sağlıklı olarak büyümesi, kaliteli ve yüksek oranda mahsul vermesi için yeterli değildir. Bu bakımdan bitkinin ihtiyacı olan azotun, azotlu gübrelerle toprağa verilmesi gerekmektedir. Bütün azotlu gübrelerin ana maddesi amonyaktır (NH3). Amonyak doğrudan gübre olarak kullanılabilir.
Ancak bu maddenin taşınması, depolanması ve toprağa uygulanmasında bazı zorluklar vardır. Bu itibarla amonyak kullanılmak suretiyle taşınması, depolanması ve uygulanması daha kolay olan azotlu gübreler üretilmiştir.
Bitkiler azot ihtiyacını daha çok amonyum (NH+) ve nitrat (NO^) formundaki azot kaynaklarından temin ederler. Bütün azotlu gübrelerde topprağa uygulandıklarında parçalanarak amonyum veya nitrata dönüşürler. Bütün azotlu gübrelerin ham maddesinin amonyak olduğu ve toprağa uygulandıklarında da parçalanarak amonyum ve nitrata dönüştüklerine göre, herhangi bir azotlu gübre ile bitkinin azot ihtiyacını karşılamak mümkündür. Ancak bu gübrelerin yetiştirilen bitki çeşidine, iklim ve toprak özelliklerine bağlı olarak birbirine tercih edilen yönleri vardır. Bunun için yaygın olarak kullanılan azotlu gübrelerin bazı yönlerini tanımamızda fayda vardır.

Amonyum Sülfat:
Genellikle beyaz renkte ve toz şeker görünümündedir. Bu özelliğinden dolayı şeker gübre diye tanınır. 100 kilo amonyum sülfat gübresinde 21 kilo azot, 24 kilo civarında da bir başka besin maddesi olan kükürt bulunur. Amonyum sülfat gübresindeki azot amonyum formundadır. Ancak gübre toprağa uygulandıktan bir süre sonra amonyumun bir kısmı nitrata dönüşür. Böylece bitkinin ihtiyacı olan hem amonyum hem de nitrat bu gübre ile karşılanabilir.

Amonyum sülfat gübresindeki amonyum, toprak tarafından kısmen tutulduğu için verilen gübrenin sulama suyu ve yağışlarla yıkanarak kaybolması kısmen önlenmiş olur. Amonyum sülfat asit karakterli bir gübredir. Yöremizin toprakları ise bunun aksine alkali karakterlidir. Bu gübrenin yöre topraklarımıza uygulanması durumunda toprakların alkalilik özelliğinde nispeten bir düşme görülebilir. Böyle topraklarda alkaliliğin düşmesi bitki besleme açısından arzu edilen bir durumdur.
            
Amonyum sülfat gübresinden bitkinin en iyi şekilde istifade edebilmesi için bitkinin ihtiyacı olan gübrenin yarısının ekimle birlikte, diğer yarısının da gelişmenin daha sonraki dönemlerinde uygulanması gerekir. Böylece verilen gübrenin yıkanarak veya gaz halinde uçarak kaybolması nispeten azalmış olur.
            
Amonyum Nitrat: Kirli beyaz renkte ve daneli yapıdadırlar. Bu gübrenin %21, %26 ve %33 oranında azot ihtiva eden çeşitleri vardır. Amonyum nitrat gübresindeki azotun yarısı amonyak, diğer yarısı da nitrat formundadır.
            
Amonyum nitrat gübresi, her bitkiye tavsiye edilebilecek ve çeşitli iklim şartlarında emniyetle kullanılabilecek bir gübredir. İçindeki azotun yarısının amonyum, diğer yarısının da nitrat formunda olması bakımından hem amonyumu hem de nitratı tercih eden bitkiler için emniyetle kullanılabilir. Toprağa uygulanan amonyum nitrat gübresi bir taraftan bitkinin ihtiyaç duyduğu nitratı hazır temin ederken, diğer taraftan toprak kolloidleri tarafından tutulan amonyum iyonları bitkinin ileriki dönemlerindeki azot ihtiyacını karşılar.
            
Amonyum nitrat suda çok kolay çözünen bir gübredir. Bu sebeple kurak bölgelerde toprak rutubetinin az olduğu durumlarda kolayca çözünerek, bitkiye yarayışlı hale geçer. Fazla yağışlı yörelerde ve aşırı miktarlarda sulama suyunun uygulanması durumunda nitrat formundaki azotun yıkanarak topraktan uzaklaşabileceği düşünülerek, uygulanacak gübrenin yarısının ekimde, diğer yarısının da daha sonra uygulanmasında fayda vardır.       
Üre: Beyaz renkte ve küçük boncuk şeklindedir. Piyasada satılan azotlu gübreler içinde en yüksek oranda azot ihtiva eden üre gübresinin 100 kilosunda 45- 46 kilo saf azot bulunur. Daha önce de belirtildiği gibi, bitkiler azot ihtiyacını daha çok amonyum ve nitrat formundaki azot kaynaklarından karşılarlar. Bitkiler üreyi de doğrudan bünyelerine alarak besin maddesi olarak kullanabilirler. Ancak bu gübrenin bitkilere daha faydalı hale gelmesi için parçalanarak amonyum veya nitrata dönüşmesi gerekir. Bu itibarla üre gübresi özellikle üst gübresi olarak kullanıldığı durumlarda amonyum sülfat ve amonyum nitrat gibi gübrelerden daha erken zamanlarda uygulanmalıdır.
Ürenin toprakta parçalanmasından sonra gaz halinde azot kayıpları olmaktadır. Bu kayıplar kireçli ve kumlu topraklarda daha da yüksek oranlarda olur. Bu kayıpları en aza indirmek için ürenin 8-10 cm derine uygulanmasında fayda vardır. Üre kullanırken göz önünde bulundurulması gereken hususlardan biri de çimlenen bitkilere ve genç bitki köklerine yaptığı zarardır. Özellikle bitkinin ihtiyacının üzerinde aşırı miktarlarda ve tohumla birlikte uygulanan ürenin parçalanması esnasında meydana gelen bazı maddeler çimlenen tohuma ve genç bitki köklerine zarar vermektedir. Bunun için öncelikle aşırı miktarlarda üre uygulanmasından kaçınmalı ve bu gübreyi tohum ve genç bitki köklerinin yakınına vermemeliyiz.
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

'Hidromobil aracı' görücüye çıktı
Basına tanıtılan hidrojenle çalışan araç, çevre dostu olarak nitelendiriliyor.

Haberi Oku