SAĞLIK:
HAKSAD Beypazarı'na Şube Açıyor.
Genel Merkezi Ankara’da olan ve Genel Başkanlığını Nazmi Tutal’ın yaptığı Hasta Hakları Savunma Araştırma Geliştirme Derneği Başkanlığından edinilen bilgiye göre HAK-SAD Beypazarı'nda Şube açma çalışmalarına başladı.
Beypazarı’nda kurulacak dernek Beypazarı, Nallıhan, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere ilçelerininin de koordinasyon merkezi haline gelecek. Mart ayı içinde  Derneğin kurma çalışmalarının başladığı, Hasta Hakları konusunda faaliyet gösteren derneğin ilk defa bir ilçede kurulacağı belirtildi. Derneğin 53 ilde kurulduğu, kurulan derneklerin 20 sinin aktif olarak çalışmaya başladığı belirtildi.

Dernek halkın milli varlığının korunması, güçlendirilmesi ve halkın vicdanındaki adaletin gerçekleştirilmesi gayesiyle sağlık alanında hak arar. Halkın sağlık hukukunun Demokratik Bir Ortamda geliştirilme, yaygınlaştırılması ve sağlık hakkına dayalı Adaletin, Devlet ve Milletin en önemli çatısı olduğuna inanarak; Bu inancın korunması ve kökleşmesi yolunda, BİLGE SAĞLIKÇILARIN yetişmesine bilinçli sağlık arayışı içinde bir toplum yetiştirilmesine ve bu sağlık birlik ve beraberliğini temin ederek, çalışmalarını ülke hizmetine sunmak. Tıbbi etik, ulusal, uluslararası belgeler ve standartlar ile belirlenmiş bulunan Hasta ve Hasta Yakını Haklarının toplumda tanınmasına, bu hakların kullanılmasının sağlanmasına çalışmak, hak ihlâlleri karşısında Hasta ve Hasta Yakınlarının Haklarını savunmak ve bu hakları koruyabilecek girişimlerde bulunmalarına maddî-manevi destek vermek, malî ve aynî yardım yapmak Kurumun amacıdır. Bu amaca ulaşmak için Kurum aşağıdaki ilkelerin ışığı altında faaliyetlerde bulunur.
Ulusal ve uluslar arası hasta hakları kongreleri yapmak ve yapılacak kongrelere katılmak
 
TRAFİK KAZALARINDA BAŞINIZA GELEBİR
Sözkonusu yasanın ilgili maddesi:
4. Bu Kanunla ve mevzuatla verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak. Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil ederler.
Sağlık Bakanlığı bu görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak; verilen hizmetlerin bedellerini yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil etmek için Maliye Bakanlığının görüşünü alarak döner sermaye saymanlığı kurar. Bu amaçla döner sermaye saymanlığı tarafından tahsil edilen gelirin tamamı, bu Kanun ile Sağlık Bakanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesinde kullanılır.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan harcamaların tamamı Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 8 işgünü içinde yükümlü sigorta şirketlerince ödenir. 
Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinin verdiği hizmetler için uygulayacağı fiyat tarifesi, Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunun da uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Sigorta şirketleri, zorunlu mali surumluluk sigortası geçerli teminat limitleri ve şartları dahilinde ödemekle yükümlü bulundukları tutarı aşan kısmı için Garanti Fonuna başvurur.Buna ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir
Tedavi giderlerinin ödenmesi:
Madde 98 - Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı başvurma tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde ve zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları kapsamında öder.
(Değişik:25/6/1988 - KHK - 330/6 md.; Aynen kabul:31/10/1990 - 3672/5 md.) Birden çok aracın karıştığı bir trafik kazasında zarar gören kişiler, araçların sigortacılarından herhangi birine veya 108 inci maddede belirtilen durumlarda Garanti Fonu'na başvurarak zararın giderilmesini isteyebilirler. Giderleri ödeyen sigortacı veya Garanti Fonu, ödediği miktarın sorumluluk oranlarına göre paylaşılmasını talep edebilir. Zarara sebep olan aracın bilinmemesi veya geçerli bir zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmaması veya sigortacının iflas etmesi veya çalınan aracın işleteninin sorumlu tutulamaması hallerinde, birinci fıkrada belirtilen giderler, 108 inci maddede öngörülen Garanti Fonu tarafından ödenir. (Değişik: 21/5/1997-4262/4 md.) Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar, 108 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar.
 
Konu : 2918 nolu yasa
YASAYI BİLMEKTE YARAR VARDIR.    KİMSENİN BAŞINA GELMESİN AMA, DİYELİM Kİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİNİZ. YARALI VAR, HASTANEYE GİTTİNİZ.

SİZLERİN 2918 NOLU YASAYI BİLMEDİGİNİZİ ZANNEDEREK,
'YAPILACAK MÜDAHALE VE TEDAVİ ÜCRETLERİNİ ÖDEYECEĞİNİZE DAİR ŞU BELGEYİ İMZALAYIN'  
TEKLİFİ İLE KARŞILAŞIRSINIZ.... ANCAK SİZ DE 'BU BELGEYİ İMZALAMAZSAM, BANA MÜDAHALE VE TEDAVİ ETMEYECEĞİNİZE DAİR BİR BELGEYİ İMZALAYIP GETİRİN.'...
DEDİĞİNİZ ANDA, HASTANENİN BÜTÜN İMKANLARI SİZİN İÇİN SEFERBER OLACAKTIR.
2918 SAYILI TRAFİK KANUNUNU MUTLAKA OKUYUN.
TÜKETİCİLER BİRLİĞİ, KAZAZEDELERİN HAKLARIYLA İLGİLİ BİR RAPORHAZIRLADI.

TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN VE HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİALTINA ALINAN KAZAZEDELERİN, KANUNA GÖRE TEDAVİ İÇİN ÜCRET ÖDEMEMESİGEREKTİĞİ BELİRTİLDİ...
KAZA SONUCU YARALANAN VE HERHANGİ BİR HASTANEDE TEDAVİ GÖREN KAZAZEDELERDEN,  BU TEDAVİLERİNE KARŞILIK HASTANE TARAFINDAN ÜCRET TALEPEDİLEMEYECEĞİNİN BELİRTİLDİĞİ RAPORDA, 2918 SAYILI TRAFİK KANUNU'NA GÖRE:
''HERHANGİ BİR TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANAN KİŞİ, EN KISA SÜREDE HASTANEYE YETİŞTİRİLMEK VE GEREKEN TEDAVİNİN YAPILMASI''
HÜKÜMLERİNİ İÇERİYOR.
YÖNETMELİĞE GÖRE,


'' HASTANE ACİL SERVİSİ, KENDİSİNE GELEN KAZAZEDENİN'
MADDİ DURUMU, SOSYAL GÜVENCESİNİN OLUP OLMADIĞINA VE HASTANIN ÖZELLİĞİNE BAKMADAN, GEREKEN TEDAVİYİ VE MÜDAHALEYİ HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP ETMEDEN YAPMAK ZORUNDA.
 
BU TEDAVİ SONUCU OLUŞAN MASRAFIN İSE SAĞLIK BAKANLIĞI, KARAYOLLARI TRAFİK DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TARAFINDAN KARŞILANACAGININ BELİRTİLDİĞİ RAPORA GÖRE;

VATANDAŞLARIN HAKLARINI BİLMEDİĞİ İÇİN SORUNLAR YAŞANDIĞINI VE HASTANELERİN BU KANUNDAN BİHABERMİŞ GİBİ GÖZÜKÜP, VATANDAŞTAN PARA TALEP ETMELERİNİN SUÇ OLDUĞU BELİRTİLDİ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Ankaralılar Dikkat! Yakın Zamanda Grip İlacı...
Başkentte yasa dışı ve sağlıksız koşullarda ilaç üretilen bir imalathaneye düzenlenen operasyonda,...

Haberi Oku