Umuda Yolculuğun 50. Yılında GöçTürkler Çalıştayı gerçekleştirildi

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının ev sahipliğinde yapılan Umuda Yolculuğun 50. Yılında Göç Türkler Etkinliği “Göç ve Aidiyat Çalıştayı” olağanüstü ilgi gördü. Çalıştaya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz başta olmak üzere 45 ayrı telgraf mesajı gönderildi.

GÜNDEM 14.10.2011, 11:19 09.05.2012, 12:08
609
Umuda Yolculuğun 50. Yılında GöçTürkler Çalıştayı gerçekleştirildi
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve UETD Hollanda Başkanlığınca düzenlenen “Göç ve Aidiyat Çalıştayı” seçkin bir konuşmacı ve davetli topluluğunun katıldı. Çalıştayda Türklerin Almanya’ya -bu kapsamda Avrupa’ya- işçi olarak gidişinden bu tarafa 50 yıllık zaman sürecinde meydana gelen gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.
“Göç ve Aidiyat Çalıştayı” protokol konuşmalarına MHP (Sinan Ogan), CHP (Bülent Kuşoğlu) AK Parti (Cem Zorlu) ve AK Parti (Ali Şahin) temsilcileriyle katıldılar. Türkiye‘de Türklerin meselelerinin layıkı ile ele alınmadıĝından yakınan milletvekili Oĝan göç olgusunun Türkler için yabancı olmadığını Azerbeycan‘da 8 milyondan 1 milyonun göç etmek zorunda bırakıldığını hatırlattı. Bülent Kuşoğlu‘nun Allah kimseyi yerinden, yurdundan etmesin sözleri büyük alkış alırken, milletvekili Cem Zorlu‘da hükümetin başta Yurtdışı Tũrkler ve Akraba Toplulukları müdürlüğü gibi kurumlarla önceki hükümetlere göre meseleye daha ciddi yaklaştığını savundu. Ali Şahin ise, Avrupalı türkler hakkında bu düzeyde ve kalitede bir etkinliğin olması, Türkiye nin nerelere geldiğinin örneğini göstermektedir dedi. 

Protokol konuşmalarında  Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı adına bir konuşma yapan Başkan Vekili Ahmet Algan, artık yurtdışındaki vatandaşlarımızın tüm sorunlarını yakından Takip eden bir kurumun olduğunu, bu kurumun çok yeni olmasına karşın, öncelikle hangi ülkede ne kadar vatandaşımızın yaşadığının ortaya konulması için yapılan çalışmanın sonuna gelindiğini söyledi. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet Eren’in göç fenomeni üzerine yaptığı konuşmasında, Avrupa’daki yaklaşık 5 milyon insanımızın 50 yılda çeşitli başarılara imza attıklarını belirtti. Daha sonra söz alan UETD Hollanda başkanı Veyis Güngör, ‘20 yıl önce, öğrenciyken Ankara’da düzenledikleri “Avrupa Türkleri” konulu sempozyumdan örnek vererek, o tarihlerde dönemin Meclis başkanı Hüsamettin Cindoruk‘la görüştüklerini ve yayınladıkları “Avrupalı Türkler” başlıklı kitabı gören Cindoruk’un ‘başımıza bir de Avrulapı Türkler çıkarmayın’ dediğini söyleyen Güngör, artık bugün içinde bulunduğumuz binadan da anlaşılacağı üzere, Avrupa Türklerinin artık devlet tarafından kullanıldığını görmekten sevinç duyduğunu belirtti.

Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kürşad Zorlu‘nun başkanlığnı yaptığı çalıştaya Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Tosun ‘Avrupalı Türklerin dini geleceği üzerine perspektifler’, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Talip Küçükcan ‘Avrupa Türkleri: Sosyal Sermaye ve Kültürel Kimlik’, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Erdoğan, ‘Avrupaya Göçün 50. yılında zihniyet transferleri’, TÜRKSAM Göç Enstitüsü Başkanı Dr. Can Ünver ‘Türkiyenin Kamu Diplomasisi açısından Avrupa Türkleri’, USAK Sosyal Araştırmalar Uzmanı Dilek Karal ‘Avrupa Birliği’ne Üçüncü Köprü: Avrupalı Türkler’ ve Hollanda Göçmenler Konsorsiyumu danışmanı Ronald Lucardie ise ‘Türklerin Avrupa’da İmajı’ konulu birer tebliğ sundular.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Tosun ‘Avrupalı Türklerin dini geleceği üzerine perspektifler’ üzerine yaptığı konuşmasında, Avrupa’daki Türklerin din algılarının, Türkiye’nin yarım asır önceki şartlarında oluşan ve kulaktan duyma yani kültürel olduğunu belirtti. Yıllar sonra din hizmetlerinin verilmeye ve organize edilmeye başladığını belirten Tosun, din hizmetlerinin yeterli olmadığını savundu.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Talip Küçükcan ‘Avrupa Türkleri: Sosyal Sermaye ve Kültürel Kimlik’ konulu konuşmasında “
Avrupa`da yaşayan dört milyona yakın Türk topluluğu yaşadıkları ülkelerin siyasal, ekonomik ve sosyal hayatlarında küçümsenemeyecek bir etki potansiyeline sahip’olduğunu belirtti. Küçükcan ‘bu potansiyel güç Avrupa Türkleri ve Türkiye lehine nasıl mobilize edilmelidir. Büyük bir toplumsal sermaye ve sosyal ağ oluşturan Avrupalı Türklerin birikimleri aynı zamanda Türkiye-AB ilişkilerine de olumlu yönde yansıtılabilir’ tesbitini yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Erdoğan da ''Avrupa'ya Göçün 50. Yılında zihniyet transferleri'' konulu konuşmasında, Avrupa'da Türklerin kabullenilmediğini, bunu da orada yaşayan gurbetçilerin çok iyi hissettiğini ifade etti.
Avrupa'da yayımlanan bir karikatürde, 50 yıl önce göç eden ve birçoğu dönerci ustası olarak hizmet sektöründe çalışan Türklerin, daha önce kılıçlarla Avrupa'ya giden yeniçerilere benzetildiğini anlatan Erdoğan, ''Bugün, Avrupa'daki birçok sıkıntının kaynağında göçmenler olduğu düşünülüyor. Bu yüzden Türkiye'nin Avrupa Birliğine alınmasını istemiyorlar. Orada yaşayan Türkler, Avrupalıların Türkiye'nin Avrupa Birliğine alınmasını istemediklerini bildikleri için bir gün de Türksüz Avrupa istenebileceği hissine kapılıyorlar. Dolayısıyla böyle ruh hali olan toplumun oraya entegrasyonunun beklenmemesi gerekir diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

TÜRKSAM Göç Enstitüsü Başkanı Dr. Can Ünver ‘Türkiyenin Kamu Diplomasisi açısından Avrupa Türkleri’ konulu konuşmasında Türkiye’nin yurtdışındaki sayıca kabarık ancak etki açısından kesinlikle arzulanan düzeyde olmayan sivil gücünü sorgulaması gerektiğine dikat çekti. Ünver: ‘birçok ülkedeki yurttaşlarımız geçici amaçlarla gittikleri o ülkelerde yerleşik hale gelmişler, toplumun hemen her kesiminde ve her meslek alanında etkin konumlara yükselmeye başlamışlardır’. Can Ünver devamla ‘Avrupa ülkelerinin birçoğunda Türk kökenli göçmen siyasetçilerin sayısı artmakta, Türk girişimcilerin yatırımlarının hacmi yükselmektedir. Artan ekonomik, siyasi ve kültürel potansiyelle artık bir “Türk diasporasından” söz edilir hale gelinmiştir. Böylesine önemli bir gücün yeterince etkin bir şekilde Türkiye’nin devlet politikalarına müzaheret sağlayacak şekilde kanalize edilememesinin çok tatmin edici açıklaması olmadığı düşünülmektedir’ tesbitlerini yaptı.
USAK Sosyal Araştırmalar Uzmanı Dilek Karal “Avrupa Birliği’ne Üçüncü Köprü: Avrupalı Türkler” konulu sunumunda, Türkiye- AB müzakereleri devam ederken halihazırda Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan ve yaşadıkları ülkelerin yerleşikleri haline gelmiş olan milyonlarca Türk vatandaşının, AB ile ilişkilerde en önemli unsur olarak tartışmalara dahil edilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti. Avrupa’ya yarım asırdır devam eden göçün Türkiye-AB ilişkilerinin dönüşümünde en önemli sosyolojik faktör olduğunun altını çizen USAK uzmanı Karal, geçmişteki “işçi” imajının aksine göçmenlerin yerleştikleri ülkelerin “yerleşikleri” olarak ülke ekonomilerine de işveren konumunda pek çok istihdam kapısı sağladığını vurguladı. AB’nin hem bütünleşme hem de Türkiye-AB ilişkileri açısından zorlu bir süreçten geçmeye hazırlandığını belirten Karal, politik gündemin çoğu zaman gerisine düşen Avrupalı Türkler unsurunun AB müzakere sürecini yakından destekleyeceğini vurguladı ve “Türkiyeli Avrupa”nın AB için bir tercih olmaktan çıkıp bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Çalıştayın son konuşmacısı, Hollanda Göçmenler Konsorsiyumu Danışmanı Ronald Lucardie, Türklerin Avrupa'da tarihteki figürlerinden beslenen bir imaja sahip olduğunu belirterek, ''Türklerin, Müslüman oldukları için Avrupa'nın asla parçası olamayacağını düşünen de var, vergisini veren, devlete katkısı olduğu yönünde olumlu düşünceye sahip olanlar da var'' dedi. Hollanda Göçmenler Konsorsiyumu Danışmanı Ronald Lucardie, çalıştayda yaptığı ''Türklerin Avrupa'da İmajı'' konulu sunumunda, insanlar ve toplumlar hakkındaki imaj kavramının, sübjektif bir konu olduğunu, dolayısıyla zamana, mekana, kişilere ve toplumlara göre değişebildiğini ifade etti.
Çalıştayda yapılan konuşmalardan sonra, katılımcıların soruları cevaplanırken bir çok katılımcı göç ve Avrupalı Türkler üzerine görüşlerini ifade etti. Umuda Yolculuğun 50. Yılında Göç Türkler Etkinliği “Göç ve Aidiyat Çalıştayı” konuşmaları ve tebligleri, Doç. Murat Erdoğan’ın editörlüğünde kitap halinde yayınlanacak. 

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 21 Ekim 2021
İmsak 05:35
Güneş 06:58
Öğle 12:38
İkindi 15:38
Akşam 18:08
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2