partililerini aşağıladığı için Yavaşa mesafeli Haberleri