BEYPAZARI’NIN GÜNDEMİ DEDİKODULAR HABERİ İLE İLGİLİ TEKZİP METİNLERİ

BEYPAZARI SULH CEZA MAHKEMESİ’NİN D.İş. No. 2012/38, D.İş. No. 2012/42, D.İş. No. 2012/41 SAYILI TEKZİP METİNLERİ

HAYATIN İÇİNDEN 20.03.2012, 21:23 01.04.2012, 19:24
1869
BEYPAZARI’NIN GÜNDEMİ DEDİKODULAR HABERİ İLE İLGİLİ TEKZİP METİNLERİ
BEYPAZARI’NIN GÜNDEMİ DEDİKODULAR HABERİMİZ İLE İLGİLİ
T.C. BEYPAZARI SULH CEZA MAHKEMESİ’NİN D.İş. No. 2012/38, D.İş. No. 2012/42, D.İş. No. 2012/41 SAYILI
TEKZİBİ İSTENEN TEKZİP METİNLERİ
 
 
T.C. BEYPAZARI SULH CEZA MAHKEMESİ     D.İş. No. 2012/38
 
TEKZİP METNİ
 
‘’BEYPAZARI’NIN GÜNDEMİ DEDİKODULAR’’
‘’KAPALI KAPILAR ARDINDA KONUŞULSADA YERİN KULAĞI VAR VATANDAŞ DUYUYOR. YETKİLİLER RESMİ AÇIKLAMA YAPSIN’’ Başlıklı asılsız iddialara dayanan haberin tekzibidir.
 
17.01.2012 Salı Saat 12.08 Tarihli, Beypazarı Güncel isimli İnternet Gazetenizde verilen, ‘’BEYPAZARI’NIN GÜNDEMİ DEDİKODULAR’’ KAPALI KAPILAR ARDINDA KONUŞULSA DA YERİN KULAĞI VAR’’ şeklinde yer alan haberde, vekili olduğum H.Necdet ÇALIŞKAN’a yönelik asılsız ve hukuki dayanaktan yoksun iddialara karşılık, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu asılsız iddia ve buna istinaden yapılan haberle müvekkilin kişilik hakları açıkça ihlal edilmiştir.
Müvekkil, uzun yıllardır Beypazarı’nda ticari faaliyetler sürdürmekte olup, aynı zamanda Beypazarı Ticaret Odası Başkanıdır. Gerek yapmış olduğu ticaretle gerekse Oda Başkanlığı sıfatı ile geniş bir çevre tarafından tanınmakta olup, yapmış olduğu faaliyetler dolayısıyla basın-yayın organlarınca takip edilmektdir.
Haberinize konu yapmış olduğunuz, Ankara Kalkınma Ajansı ile Beypazarı Ticaret Odası arasında imzalanan, ‘’Gelenekten Geleceğe Beypazarı’’ isimli projenin amacı, Beypazarı’nın turizm kapasitesini artırıp, tanıtmak amaçlıdır. Bu projeyle ilgili yerel ve ulusal basında da haber yapılmış olup, projenin amacı açıklanmıştır. Oysaki sahibi olduğunuz İnternet Gazetenizde, yapılan haberde, ‘Ankara Kalkınma Ajansının gönderdiği paranın bir kısmı Necdet Çalışkan’ın kasasına girecekmiş’’ ifadesi yer almakta olup, bu ifade ile projenin amacı saptırılmak istenerek, sanki tanıtım amacıyla yapılacak treyleri müvekkilin sahibi olduğu firma tarafından yapılarak, Ankara Kalkınma ajansı ile yapılan projeden gerelec paranın müvekkil tarafından alınacağı şeklinde asılsız iddialar da bulunulmuş, açıkça müvekkilin kişilik hakları ihlal edilmek istenerek, toplum tarafından küçük düşürülmek istenmiştir.
İnternet Gazetenizde yer alan haberle, müvekkilin kişilik haklarına saldırılmış ve onur, şeref ve saygınlığı rencide edilmiştir. Bir olayın haber yapılmasından öte, kişinin hedef gösterildiği açıkça ortadadır. Müvekkil hakkında gerçek olmayan isnatlar ileri sürülerek toplum gözünde yanlış anlamalara ve algılamalara yol açabilecek ifadelerle hakaret edilmiş ve saldırılmıştır. Yapılan haberle ilgili bir araştırma ve incelemeye gerek görülmeksizin bu şekilde iddialar ileri sürerek, müvekkili rencide edici iddialar da bulunmak gazetecilik haber yapma etiği ve ilkeleri ile bağdaşmamaktadır.
Bu açıklamanın, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanunun 9/1 ve ilgili maddelerine istinaden aynı sayfada, aynı başlık altında, yayınlanmasını kanuni haklarımız saklı kalmak kaydıyla rica ederim. 20.02.2012
 
H.Necdet ÇALIŞKAN Vek.
Av.F.Gülay DİKTAŞ
 
Mahkememizin 20.02.2012 tarihli 2012/38 D.İş E-K. Sayılı kararın ekidir. 20.02./2012
 
Katip 85888                                                                                                                                                             Hakim 40266
 
 
 
T.C. BEYPAZARI SULH CEZA MAHKEMESİ     D.İş. No. 2012/42
 
TEKZİP METNİ
 
Haber sitenizin 17 Ocak 2012 tarihli ‘’Beypazarı Gündemi Dedikodular’’ başlıklı yazınızda şahsımla ilgili Yaşayan Müze ile ortaklığım olduğu iddianız bulunmaktadır. Bu kişi ve kurumumla şahsımın herhangi bir ticari ortaklığı bulunmamaktadır.
Yaklaşık onüç yıldır Beypazarı Belediyesinde Basın Yayın biriminde çalışmaktayım. Beypazarı turizmi ile ilgili konularda şahsıma verilen görevleri de kanun ve nizam çerçevesinde kişi ve kurum ayırt etmeden yerine getirmekteyim.
Haberde belediyenin sitesinde yer alan ‘Yaşayan Müze’ yönlendirmesinin olduğu diğer müze ve turistik işletmelere şahsım tarafından yer verilmediği iddia edilmiştir.
İlçemizde 5 ayrı müze bulunmaktadır. Kendisine ait özel web sayfası olan müze sadece ‘’Yaşayan Müzedir ve Nostalji Beypazarı başlığı altında yönlendirmesi vardır. Diğer müzeler ile ilgili bilgilere de belediyemiz web sayfasının http://www.beypazari-bld.gov.tr/NerelerGezilir.asp linkinden ulaşılabilir. Ayrıca Belediyemiz sitesinde 80’e yakın turistik işletmenin iletişim bilgileri yönlendirmelerine de http://beypazari-bld.gov.tr/Turistikİşletmeler.asp linkinde yer almaktadır.
Basına gönderilen haberler Beypazarı tanıtımına ve dolaylı olarak ilçe ekonomisine katkı sağlaması amacıyla kişi ve kurum ayırt etmeden birimimizce gönderilmektdir.
Beypazarı’nın yerel ve ulusal basında tanıtımında tek başıma karar verici değilim. Belediye Basın Yayın sorumlusu olarak kurumumun bana vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde şahsıma verilen her görevi onay alarak yerine getirmekteyim.
Hakkımda çıkan asılsız haberlerden dolayı; bir kamu görevlisi olarak şahsım, ailem ve kariyerim özellikle manevi yönden çok zarar görmüştür. Her türlü yasal haklarımı sonuna kadar kullanarak gerekli işlemleri başlatacağımı kamuoyuna duyururum.
 
Nevzat UZUNOĞLU
 
Beypazarı Sulh Ceza Mahkemesi’nin 20.02.2012 tarihli 2012/42 D.İş. E-K Sayılı kararı eklidir. 20/02/2012
 
Katip 85888                                                                                                                                                        Hakim 40266
 
 
 
T.C. BEYPAZARI SULH CEZA MAHKEMESİ     D.İş. No. 2012/41
 
TEKZİP METNİ
 
Haber sitenizin 17 Ocak 2012 tarihli ‘’Beypazarı Gündemi Dedikodular’’ başlıklı yazınızda şahsım Harun Demir gerek çalıştığım kurum olan Yaşayan Müze ve Türk Hamam Müzesiy’le ilgili gerçeği yansıtmayan ifadelere yer verilmiştir. Ayrıca Nevzat Uzunoğlu ve Nusret Erdoğan ile ortaklığım olduğu yönünde iddianız bulunmaktadır. Bu iki şahısla kurumumun ve şahsımın herhangi bir ortaklığı bulunmamaktadır.
Yaşayan Müze, kurulduğu günden bu yana turist dostu bir müze olma özelliği itibariyle gerek Beypazarı Turizmine gerekse Ülkemiz turizmine katma değerler üretmektedir. Yaşayan Müze ülkemiz genelinde Kültür Bakanlığı’na bağlı özel müzeler içersinde kurulduğu yıldan beri her yıl en çok ziyaret edilen ilk on müze içerisinde haklı yerini almıştır. Bu kaçınılmaz başarısının arkasında ise müzenin kurucusu olan be kültür bilim alanında doktorası bulunan Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Sema Demir’in payı büyüktür. Ayrıca yaşayan Müze’nin müzecilik hizmetini profesyonel bir şekilde verebilmek için çalışma ekibini yine aynı bölümde lisan ve yüksek lisans derecesinde eğitimi olan kişilerden oluşturması işine verdiği ciddiyetin önemli bir göstergesidir. Yaşayan Müze bu yönüyle aynı zamanda Beypazarı’ndaki turizm sektörü içersinde en çok üniversite mezunu çalıştıran ve yine turizm sektörü içersinde en çok SGK’lı çalışanı olan bir işletmedir. Buna bağlı olarak da turizm sektörü içerisinde en çok vergi veren işletmelerin başında gelmektedir. Beypazarı ve Beypazarı turizmi için gece gündüz demeden samimi duygular içerisinde çalışmalarına devam etmektedir. Öte yandan ‘’Sürdürülebilir Bir Turizm İçin Uygulamalı Hamam Müzesi’’ adını taşıyan, ‘’Paşa Hamamı’’nı ‘’Türk Hamam Müzesi’’ne dönüştürme projesinin ‘’Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi Mali Destek Proğramı’’ kapsamında ‘’Ankara Kalkınma ajansı’’ tarafından desteklenmesi Yaşayan Müze’nin çalışmalarını profesyonelce yürüttüğünün somut bir göstergesidir. Nitekim hayata geçirilecek bu projeyle Türkiye’nin ilk, dünyanın ikinci hamam müzesi açılacak ve gerek Beypazarı gerekse ülke çapında kültür turizmi adına katma değerler üretilecektir.
Sonuç olarak bu tür asılsız haberlerin Yaşayan Müze’nin çalışma heyecanı önünde bir engel teşkil etmeyeceğini zira kültür turizmi ve müzecilik alanında çeşitli akademik dergilerde makaleleri yayınlanan, sempozyumlarda bildiriler sunan ve halen Gazi Üniversite’sinde müzecilik dersleri veren Dr. Sema Demir’in 6 tam zamanlı çalışma arkadaşıyla Beypazarı ve Türkiye’nin kültür turizmine artı değerle katmaya devam edeceğini bildirmek isterim. Saygılarımızla bilgilerinize sunarım.
Bu açıklamanın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanunun 9/1 ve ilgili maddelerine istinaden Beypazarı Dedikodularına ilişkin haberin ve bu haberle ilgili İnternet Gazetenizin aynı sayfasında, aynı başlık altında, aynı puntolarla yayınlanmasını, kanuni haklarımız saklı kalmak kaydıyla rica ederim. 20.02.2012
 
 
Harun DEMİR
Mahkememizin 20.02.2012 tarihli 2012/41 D.İş E-K. Sayılı kararın ekidir. 20/02/2012
 
Katip 85888                                                                                                                                                                Hakim 40266

Yorumlar (0)
9
açık
Namaz Vakti 21 Ekim 2021
İmsak 05:35
Güneş 06:58
Öğle 12:38
İkindi 15:38
Akşam 18:08
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2